Tupu för de svenskspråkiga i Tusby

Föreningen "Tuusulan puolesta", TUPU, har en betydande påverkare i Tusby kommunalpolitik. Vi har bevisat, att en hembygdsförening kan ha en naturlig och betydelsefull roll i den politiska beslutsfattning; med våra 11 fullmäktige är vi den näst största grupp bland Tusby kommunfullmäktige.

TUPU är nära invånarna i kommun, ett nätverk för lokalt inflytande. Vi agerar djärvt, öppet och tillsammans med andra grupper och fullmäktige. TUPU har också förtroendeuppdrag över kommungränserna.

Vi fungerar över partipolitiska gränser. Den viktigaste målsättningen också för den kommande fullmäktigeperiod är, att få igång allmän diskussion och uppmuntra folk att delta i egna hembygds ärenden.

Kommunvalet ordnas den 9 april 2017, förhandsröstningen mellan den 29 mars och 4 april i hemlandet och mellan den 29 mars och den 1 april utomlands.

I den här sidan för du snart mer information om våra kandidater och valprogram!

Skulle du vilja själv ställa up som kandidat, gärna kontakta Margita Winqvist, tel. 040 708 1027, eller mejla margita.winqvist (at) elisanet.fi.