Kuntakehityslautakunta

Kuntakehityslautakunnan tarkoituksena on luoda edellytykset hyvän rakennetun ja luonnon ympäristön muotoutumiselle huolehtimalla maankäytön ohjaamisesta ja laadittujen suunnitelmien ajantasaisuudesta ja toteuttamisvalmiudesta sekä tuottamalla ja pitämällä yllä ympäristöä koskevaa perustiedostoa.

Tuusulan puolesta ry:n jäsenet lautakunnassa

Jussi Salonen
puheenjohtaja

p. 0400 450810
sähköposti: jussi.salonen(atsaunalahti.fi

Henkilökohtainen varajäsen:
Matti Alanko

Liisa Sorri

p. 050 546 8913
sähköposti: liisa.sorri(a)tuusula.fi

Henkilökohtainen varajäsen:
Liisa Kirves

Margita Winqvist

p. 040 708 1027
sähköposti: margita.winqvist(a)elisanet.fi

Henkilökohtainen varajäsen:
Raili Keränen-Pantsu

Matti Alanko
varajäsen

p. 040 538 9858
sähköposti: mattijtalanko(a)gmail.com

Liisa Kirves
varajäsen

p. 0400 400082
sähköposti: liisa.kirves(a)gmail.com

Raili Keränen-Pantsu
varajäsen